Beroemde redevoeringen

In de jaren 30 kwam in Duitsland de fascistische partij op. Hun leider, Adolf Hitler, hield vele redevoeringen, waarbij hele stadions vol mensen door zijn woorden in vervoering raakten.

 

Opdracht 10: Adolf Hitler  (10 min)

Bekijk de twee filmpjes, waarin Adolf Hitler een speech houdt. Discussieer met een klasgenoot over de volgende vragen.

a. Vind je Adolf Hitler een goede redenaar? Waarom wel/niet?

b. Hoe denk je over de volgende stellingen? 

     A. Retorica is negatief: Mensen worden gemanipuleerd en de waarheid

          wordt geweld aan gedaan.

     B. Retorica is positief: Iedereen heeft het recht om iemand anders te overtuigen.

          De verantwoordelijkheid ligt geheel bij het publiek.

      C. De staat of de wet bewaakt de grenzen: Het gevaar van retorica is daarmee

           voldoende ondervangen.

 

Opdracht 11: Retorisch talent in het parlement (10 min)

Zo moet een politieke toespraak zijn! Een vurige toespraak in het Europees parlement op 19 jan. 2011 (met Nederlandse vertaling.) Daniel Marc Cohn-Bendit vaart uit tegen de Hongaarse minister-president Victor Orban. Cohn-Bendit zetelde vele jaren in het Europees parlement, hij behoorde tot de groene fractie. Hij stopte met politiek in april 2014. Een groot verlies voor de politiek.

a. In deze toespraak herken je duidelijk een heleboel stijlfiguren, die we inmiddels behandeld hebben bij Latijn. Bekijk het filmpje en haal er zoveel mogelijk uit.

b. Geef naast het gebruik van stijlfiguren twee andere redenen, waarom deze redevoering zo krachtig is.

 

Opdracht 12: I have a dream! (25 min)

I Have a Dream is de titel van een beroemde redevoering van 17 minuten die dominee Martin Luther King hield op 28 augustus 1963 voor het Lincoln Memorial in Washington DC. 

Martin Luther King sprak ter gelegenheid van de Mars naar Washington, een betoging om op te komen voor de rechten van de Afro-Amerikaanse burgers. Een publiek van meer dan 200.000 mensen hoorde zijn redevoering. Van de rede werd ook rechtstreeks verslag uitgebracht op televisie. De woorden van King inspireerden niet alleen de bezoekers ter plekke, maar ook elders in de wereld en in latere tijden.

a. Bekijk deze speech via het filmpje hier rechts. Mocht je de tekst niet goed kunnen volgen in het Engels, dan vind je rechts ook een bestand met de tekst en de vertaling ernaast.

b. Wat maakt deze speech volgens jou zo krachtig? Noteer (minstens) 3 aspecten.

c. Wat valt je op aan de volgende elementen van deze redevoering? Gebruik hiervoor het rechts bijgevoegde beoordelingsblad.

- de overredingsmiddelen ethos, logos, pathos

- de inhoud / boodschap

- de opbouw

-de stijl

- de voordracht

 

Verdieping (voor de liefhebber)

A. De impact van 'I have a dream'.

Wil je iets weten over de impact die de speech van Martin Luther King had? Bekijk dan het filmpje hier rechts. 

B. Wat maakt een goede speech?

Via deze link kun je een TED-talk bekijken waarin wordt uitgelegd wat iets een goede speech maakt. (https://www.ted.com/talks/nancy_duarte_the_secret_structure_of_great_talks#t-1927

C. Geïnteresseerd in nog meer beroemde speeches?

Kijk dan nog dit laatste filmpje, waarin een Top 10 van beroemde redevoeringen wordt gegeven.

 

 

I HAVE A DREAM
Word – 30.5 KB 40 downloads
Beoordelingsblad Bij Martin Luther King I Have A Dream
Word – 17.6 KB 40 downloads

Maak een Gratis Website met JouwWeb